Odbiorcy grantów badawczych IDREF

Home/Odbiorcy grantów badawczych IDREF

2017

dr Ahmad Kutkut – University of Kentucky College of Dentistry
Temat: „Jakość i ilość regeneracji kości w zatoce szczękowej po zastosowaniu Osteocelu: radiograficzne i histomorfometryczne randomizowane badania kliniczne”
Data przyznania grantu: marzec 2017
Wysokość grantu: 20 000 $

 
dr Angeliki Polymery
„Pionowy ruch zęba przylegającego do pojedynczego implantu w obszarze estetycznym”
Data przyznania grantu: marzec 2017
Wysokość grantu: 25 000 $

 
dr Marta Revilla Leon – Revilla Research Center – RRC
Temat: „Dokładność dopasowania kobaltowo-chromowego łuku implantów wytwarzanych przez selektywne topienie laserowe (SLM) techniką produkcji naddawania przed i po nałożeniu ceramiki”
Data przyznania grantu: marzec 2017
Wysokość grantu: 25 000 $

 
dr Maryse Manasse – New York University
Temat: „Długość brodawki międzyzębowej a odbiór estetyki w sytuacjach asymetrycznych”
Data przyznania grantu: marzec 2017
Wysokość grantu: 24 500 $

 
dr Michelle Visser – The Research Foundation for SUNY
Temat: „Modyfikacja gojenia się powierzchni przeszczepu z użyciem alginatowego żelu zawierającego stront w celu pobudzenia działania fibroblastów dziąsłowych”
Data przyznania grantu: marzec 2017
Wysokość grantu: 24 968 $

 
dr Takanori Suzuki – New York University
Temat: „Nieinwazyjny pomiar guzowatości tkanki miękkiej: ocena przy wykorzystaniu komputerowej tomografii osiowej”
Data przyznania grantu: marzec 2017
Wysokość grantu: 24 500 $

2016

NYU College of Dentistry – Peter Loomer
„Opracowanie szkoleniowej bazy danych do prezentacji i publikacji”
Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 23 750 $

NYU College of Dentistry – Yung Cheng Paul Yu
Temat: „Odbudowa pełnego łuku pełno-cyrkonową mezo-strukturą opartą na implantach: studium przypadków”
Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 24 500 $

Instytut Implantologii, Instytut Lizboński – Joao Carames
Temat: „Badania pilotażowe na nowymi implantami samo-utrzymującymi przeszczep”
Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 24 750 $

University of Sao Paulo, Brazylia – Simone Saldanha Ignacio de Oliveira
Temat: „Wpływ wykorzystania szyn relaksacyjnych i zgryzowych na implantach w rehabilitacji stomatologicznej”
Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 22 275 $

Saint Joseph University Damascus Road – dr Christian Makary
Temat: „Cząstki bTCP i HA-TTCP połączone z kością autogenną i z PRF jako materiał do przeszczepów po operacji podniesienia dna zatoki szczękowej: badanie kliniczne i histologiczne po 6 i 12 miesiącach”

Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 24 940 $

Universidad Francisco Marroquin, Gwatemala – dr Luis Grisolia R.
Porównanie histomorfometryczne kości wołowej a zakrzepy w komorach implantów cylindrycznych
Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 24 000 $

NYU College of Dentistry – Yu Zhang
Temat: „Wykorzystanie fosforanu wapnia jako powłoki implantu dla jej bioaktywności i właściwości antybakteryjnych”
Data przyznania grantu: marzec 2016
Wysokość grantu: 25 000 $

Tokyo Medical & Dental University
Temat: „Pokrycie przeszczepu konieczne dla zapobiegania fałdowaniu”
Data przyznania grantu: kwiecień 2016
Wysokość grantu: 20 000 $

2015

Tel-Aviv University
Temat: „Wpływ powierzchni wygładzone i nierównej na wzrost bakterii beztlenowych przy wykorzystaniu testu kontaktu bezpośredniego”
Data przyznania grantu: marzec 2015
Wysokość grantu: 30 000 $

Rutgers School of Dental Medicine
Temat: „Ilościowe badanie sensoryczne: porównanie siły zgryzu, aktywność mięśni i modulacji bólu u osób z implantami stomatologicznymi oraz zębami naturalnymi”
Data przyznania grantu: marzec 2015
Wysokość grantu: 25 000 $

University of Illinois
Temat: „Ocena zatoki szczękowej i otaczającej anatomii kostnej za pomocą tomografii komputerowej stożkowej: retrospektywne, wieloośrodkowe badania kliniczne”
Data przyznania grantu: marzec 2015
Wysokość grantu: 21 486 $

Taipei Medical University
Temat: „Badanie nowoczesnego biotuszu w kontekście urządzeń do trójwymiarowej odbudowy w indywidualnym wszczepianiu przeszczepów stomatologicznych”
Data przyznania grantu: marzec 2015
Wysokość grantu: 25 000 $

2014

Taipei Medical University
Temat: „Dotowane badania charakterystyki powierzchni i zachowania komórek na implantach stomatologicznych posiadających mikro- i nano-wzory wykonane techniką nanolitografi”
Data przyznania grantu: luty 2014
Wysokość grantu: 25 000 $

Columbia University College of Dental
Temat: „Dotowane udoskonalanie implantu tytanowego z przyleganiem do kostniwa i przyzębia”
Data przyznania grantu: luty 2014
Wysokość grantu: 25 000 $

Columbia University College of Dental
Temat: „Badanie porównawcze w warunkach in vitro różnych metod terapii powierzchniowej i ich wpływu na przyczepność komórek nabłonkowych do implantów tymczasowych”
Data przyznania grantu: luty 2014
Wysokość grantu: 9000 $

New York University College of Dentistry
Temat: Opracowanie ustandaryzowanego narzędzia do odległości międzyimplantowej w chirurgii implantowej przy użyciu modeli stworzonych w technologii druku 3D
Data przyznania grantu: sierpień 2014
Wysokość grantu: 24 500 $

2012

dr Pouran Famili University of Pittsburgh
Temat: „Zastosowanie bisfosfonianów a utrzymanie się implantów: przyjmowanie ReclastTM a utrzymanie się implantów”
Data przyznania grantu: marzec 2012
Wysokość grantu: 25 000 $

dr Zeev Ormianer Tel-Aviv University
Temat: „Porównanie poziomu naprężeń i napięć na powierzchniach zwarciowych implantów (prowadzenia kłowe, funkcja grupowa, protezy szynowe i nie-szynowe)”
Data przyznania grantu: maj 2012
Wysokość grantu: 20 000 $

Taipei Medical University Research Project
Data przyznania grantu: sierpień 2012
Wysokość grantu: 25 000 $

2011

dr Junro Yamashita The University of Michigan School of Dentistry
Temat: „Wewnątrzustne podawanie hormonu przytarczycznego a regeneracja kości”
Data przyznania grantu: luty 2011
Wysokość grantu: 25 000 $

dr Belinda Brown-Joseph Temple University School of Dentistry
Temat: „Wpływ dezynfekcji laserem galowo-aluminiowo-arsenowym na mikrobiom ludzkiego zapalenia okołoimplantowego”
Data przyznania grantu: luty 2011
Wysokość grantu: 25 000 $

dr Houda Barbery Vrije Universiteit-ACTA Amsterdam
Temat: „Potencjalne immunologiczna reakcje alergiczne na stomatologiczne implanty ze stopu tytanu”
Data przyznania grantu: luty 2011
Wysokość grantu: 25 000 $

2010

dr Theofilos Koutouzis, University of Florida College of Dentistry
Temat: „Ekspresja receptorów wrodzonej odporności tkanek okołoimplantologicznych u pacjentów z różnicami w podatności na choroby przyzębia”
Data przyznania grantu: styczeń 2010
Wysokość grantu: 20 000 $

dr James Rutkowski Clarion Research Group
Temat: „Synergistyczne wzmocnienie potencjału wzrostu kości ludzkich przy użyciu osocza bogatopłytkowego w połączeniu ze środkami farmaceutycznymi”
Data przyznania grantu: luty 2010
Wysokość grantu: 10 000 $

2009

dr Gustavo Avila-Ortiz University of Michigan
Temat: „Wpływ zmiennych wymiarów anatomicznych na wyniki plastyki dna zatoki szczękowej przeszczepami”
Data przyznania grantu: czerwiec 2009
Wysokość grantu: 10 000 $

2008

Platinum Foundation (badania nad komórkami macierzystymi do implantów) dr Dennis Smiler i dr Muna Soltan
Data przyznania grantu: luty 2008
Wysokość grantu: 25 000 $

Instytut Badań nad Ssakami Naczelnymi w Buenos Aires (grant na utrzymanie i badania)
Data przyznania grantu: sierpień 2008
Wysokość grantu: 17 700 $

Instytut Badań nad Ssakami Naczelnymi w Buenos Aires (grant pomostowy, lipiec-grudzień 2008)
Utrzymanie kolonii zwierząt w Buenos Aires w Argentynie
Data przyznania grantu: sierpień 2008
Wysokość grantu: 22 000 $

2007

dr Weiguang Ma Marshfield Clinic Research Foundation
Temat: „Ocena dokładności komputerowo wspomaganego wszczepienia implantów”
Data przyznania grantu: czerwiec 2007
Wysokość grantu: 10 000 $

Instytut Badań nad Ssakami Naczelnymi w Buenos Aires
Okres grantu: styczeń – czerwiec 2008
Data przyznania grantu: grudzień 2007
Wysokość grantu: 20 000 $

2006

dr Yunzhi Yang University of Tennessee Health Science Center
Temat: „Warstwowe nakładanie powłoki hydroksyapatytowo-tytanowej dla zwiększenia adhezji międzyfazowej i osseointegracji implantu powłokowego”
Data przyznania grantu: listopad 2006
Wysokość grantu: 15 000 $

dr John P. Schmitz University of Texas
Temat: „Wpływ metabolitów kwasu arachidonowego i NSAID na reakcję osteoblastyczną z powierzchnią implantu”
Data przyznania grantu: listopad 2006
Wysokość grantu: 10 000 $

2005

Temple University School of Dentistry
Data przyznania grantu: grudzień 2005
Wysokość grantu: 14 000 $

Instytut Badań nad Ssakami Naczelnymi w Buenos Aires
Data przyznania grantu: listopad 2005
Wysokość grantu: 10 000 $

2004

dr Joel Bumgardner University of Memphis
Temat: „Chitozan: Bio-powłoka implantu”
Data przyznania grantu: wrzesień 2004
Wysokość grantu: 20 000 $

2002

dr Russell Wang Case Western University
Wydział Protetyki
Temat: „Hydroksyapatyt biomimetyczny: synteza i interakcje komórkowe”
Data przyznania grantu: sierpień 2002
Wysokość grantu: 20 000 $

2001

dr Ramin Rohanizadeh New York University
Temat: „Rozwój nakładania powłok przylegających w niskich temperaturach do podłoża z tytanu”
Data przyznania grantu: lipiec 2001
Wysokość grantu: 20 000 $

1999

dr Lyndon Cooper University of North Carolina w Chapel Hill
Temat: „Ruchliwość oraz wzrost na powierzchni osteoblastów”
Data przyznania grantu: maj 1999
Wysokość grantu: 25 000 $

1998

dr John Keller University of Iowa
Temat: „Stabilność implantów w kości osteoporotycznej”
Data przyznania grantu: maj 1998
Wysokość grantu: 20 000 $

dr Lance Ramp University of Alabama w Birmingham
Temat: „Ocena osseointegracji implantu przez nieliniową odpowiedź dynamiczną”
Data przyznania grantu: sierpień 1998
Wysokość grantu: 20 000 $

1997

dr Joo L. Ong University of Texas w San Antonio
Temat: „Stymulacja białkami morfogenetycznymi odpowiedzi kostnej względem implantu tytanowego w warunkach in vivo”
Data przyznania grantu: wrzesień 1997
Wysokość grantu: 25 000 $

prof. Seth L. Schor University of Dundee, Dundee, Szkocja
Temat: „Wiążąca żelatynę domena fibronektyny: zależny od podłoża regulator migracji fibroblastów w potencjalnym znaczeniu dla implantologii stomatologicznej”
Data przyznania grantu: wrzesień 1997
Wysokość grantu: 25 000 $

dr Regina Landesburg New York University
Temat: „Interakcja komórek śródkostnych z implantami stomatologicznymi”
Data przyznania grantu: wrzesień 1997
Wysokość grantu: 25 000 $

Instytut Badań nad Ssakami Naczelnymi w Buenos Aires
Data przyznania grantu: listopad 1997
Wysokość grantu: 10 000 $

dr Hans-Peter Weber Harvard University
Temat: „Wpływ mechanicznego poruszenia na ludzkie fibroblasty więzadeł dziąsłowych i przyzębnych w warunkach in vitro”
Data przyznania grantu: wrzesień 1997
Wysokość grantu: 25 000 $

1996

dr Hugh Devlin University of Manchester, Wielka Brytania
Temat: „Wykorzystanie lasera Er:YAG w implantologii”
Data przyznania grantu: kwiecień 1996
Wysokość grantu: 20 000 $

dr Patrick Vezeau University of Iowa
Temat: „Ponowne użycie zaczepów przezśluzówkowych: Model technik czyszczenia osoczem i zwykłej codziennej sterylizacji w warunkach in vitro”
Data przyznania grantu: wrzesień 1996
Wysokość grantu: 20 000 $ (10 000 $ od ICOI/ 10 000 $ od AAIP)

1995

dr Kristine Kieswetter Promotorzy: dr David Dean i dr Zvi Schwartz University of Texas
Health Science Center, University of Texas w San Antonio
Temat: „Rola chropowatości powierzchni tytanu w produkcji cytokin i czynników wzrostu przez osteoblasty”
Data przyznania grantu: kwiecień 1995
Wysokość grantu: 20 000 $

dr Clark M. Stanford Dows Institute for Dental Research
University of Iowa, Iowa City, Iowa
Temat: „Osteoblastyczne reakcje fenotypowe na HA jako funkcję krystaliczności”
Data przyznania grantu: kwiecień 1995
Wysokość grantu: 20 000 $

dr Charles Prince University of Alabama w Birmingham
Temat: „Przyleganie komórek do powierzchni implantów: efekty przedimplantacyjnego leczenia proteoglikanami i osteoponinami”
Data przyznania grantu: wrzesień 1995
Wysokość grantu: 20 000 $