O ICOI

Home/O ICOI

Międzynarodowy Kongres Implantologów Stomatologicznych (ICOI) został ufundowany w 1972 roku. Stworzony, by kształcić specjalistów dentystycznych w zakresie implantologii po to, by jeszcze lepiej służyli swoim pacjentom, Kongres jest nie tylko największą na świecie organizacją skupioną wokół implantologii stomatologicznej, ale także wiodącym organizatorem kształcenia ustawicznego w tej dziedzinie.

ICOI jest stowarzyszeniem skupiającym stomatologów, chirurgów twarzowo-szczękowych, periodontologów, protetyków, endodontów, ortodontów, techników laboratoryjnych, pomoce dentystyczne, przedstawicieli branży, badaczy, pracowników naukowych, doktorantów i pacjentów.

Nasza misja

Naszym celem jest służenie pomocą wszystkim członkom, niezależnie od roli, jaką pełnią w zespole implantologicznym, oraz oferowanie im wysokiej klasy szkoleń po to, by mogli lepiej służyć pacjentom.

Nasza wizja

  • Wspieranie badań podstawowych i klinicznych oraz raportowanie ich wyników do członków
  • Podkreślanie osiągnięć naszych członków
  • Nawiązywanie kontaktu z opieką zdrowotną i producentami sprzętu na całym świecie
  • Promowanie wysokich standardów etycznych, zarówno osobistych, jak i zawodowych
  • Zachęcanie do współpracy ponad granicami
  • Oferowanie wyczerpujących informacji obecnym i potencjalnym pacjentom

about-us-globe