İmplant Diş Hekimliği Araştırma ve Eğitim Vakfı

Home/İmplant Diş Hekimliği Araştırma ve Eğitim Vakfı


IDREF-Logo
IDREF
, implant diş hekimliğinde bilimsel faaliyetlerin ve uygulama kalitesinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmak ve tüm diş hekimliği profesyonelleri için yüksek araştırma ve eğitim standartlarını teşvik etmek amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. ICOI, IDREF aracılığıyla bu hedefleri desteklemek için ihtiyaç duyulan bağışları toplar.

Neler Yaptık
IDREF bugüne kadar dünya genelinde implant araştırmaları ve eğitimi için bir milyon doların üzerinde katkı sağlamıştır.

Misyonumuz
IDREF’in misyonu, araştırma ve eğitim programlarının sponsorluğunu üstlenerek implant diş hekimliği alanındaki yenilikleri teşvik etmek, desteklemek ve duyurmaktır.

Vizyonumuz
ICOI üyelerimiz aracılığıyla binlerce dental implant hastasına hizmet sunmaya devam etmektedir. Derneğimizin araştırma bursları, eğitim ödülleri, öğrenci ödülleri ve konsensus konferansları sayesinden sağlanan ilerlemeler devamlı olarak “çıtayı yükseltmekte”, böylece oral implantoloji/implant diş hekimliği, gerçekte olduğu gibi, mesleğimizin olgunlaşmış bir uzmanlık alanı olarak algılanmaktadır.

Desteğiniz
IDREF devamlı desteğinize ihtiyaç duymaktadır! Bu destek, mevcut araştırma bursları, öğrenci ödülleri ve eğitim programlarımızın finanse edilmesinde vazgeçilmez öneme sahiptir. IDREF’e yapılan bağışlar tam vergi indirimine tabidir ve IDREF’in genel maliyetleri tamamen ICOI genel fonlarından karşılandığından dolayı, bağışınızın %100’ü doğrudan tahsis edildiği yere gidecektir.

Her yıl, birçok ICOI üyesi, dental şirketler ve minnettarlık duyan hastalar IDREF’e çömetçe katkıda bulunmakta ve/veya katkıda bulunmayı tahhüt etmektedir. Bu bağışları takdir ediyor ve her yıl duyuruyoruz.

IDREF Mütevelli Heyeti
IDREF, ICOI Yönetim Kurulu’ndan bağımsız bir Mütevelli Heyeti tarafından yönetilir. ICOI İcra Komitesi IDREF’in idari faaliyetlerini denetleme görevini icra eder.

Bilimsel Danışma Kurulu (BDK)
Bilimsel Danışma Kurulu, temel bilimler ve/veya uygulamalı araştırma alanında önemli katkılarda bulunmuş dünyaca tanınan ve saygın üniversite araştırmacılarından oluşur. BDK üniversite-dışı ve üniversite-içi araştırma finansmanı için IDREF’e sunulan tüm burs başvurularını resmi olarak incelemekten sorumludur. Tüm resmi hibeler bir kör birincil ve ikincil gözden geçirme sürecinden geçer ve değerlendirme sonuçları araştırmacıya geri gönderilir. İncelemeler tamamlandıktan sonra, BDK burs finansmanı seçeneklerini IDREF Mütevelli Heyeti’ne sunar. IDREF’in burs inceleme prosedürleri NIH tarafından uygulanan prosedürleri yansıtır.

Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri şunlardır:

IDREF Bilimsel Danışma Kurulu


idref

Dr. Sang-Choon Cho – Başkan
Program Direktörü, İmplant Diş Hekimliğinde Uluslararası Diş Hekimleri İleri Programı
Yardımcı Direktör, Klinik Araştırma
New York University
Ashman Periodontoloji ve İmplant Diş Hekimliği Bölümü
345 East 24th Street, Suite 3W
New York, NY 10010

Dr. Stuart Jay Froum – Başkan Yardımcısı
17 West 54th Street
New York, NY 10019-5412

Dr. Richard Kraut
Başkan, Diş Hekimliği Bölümü
Direktör, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
Montefiore Medical Center
111 E. 210 St.
Bronx, NY 10467

Dr. Kenneth Judy, Re’sen
Telefon: (973) 783-6300
Faks: (973) 783-1175


IDREF Araştırma Bursu Programı

Amaç
IDREF burslarının amacı, gelecek vaadeden araştırma projeleri için “kaynak” veya başlangıç finansmanı sağlayarak yeni araştırmacıları teşvik etmektir. Mevcut fonlara bağlı olarak, her başvuru için bir yıllık destek olarak 20.000 USD ile 25.000 USD arasında burs verilir. Rekabete dayalı inceleme sürecimiz üzerinden desteğin ikinci yıl yenilenmesi talep edilebilir.

Uygunluk
Sorumlu araştırmacı veya yardımcı araştırmacı uygun bir en yüksek akademik dereceye sahip olmalıdır. İlgili bölüm başkanı veya danışman araştırmacının projenin finanse edildiği yıl kadroda olacağını teyit eden bir mektup verdiği takidrde, bir diş hekimliği asistanı veya doktora adayı başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi 31 Aralık’tır

Burs Süresi
Bir tam yıl: 1 Nisan – 31 Mart

Araştırma bursu kılavuzu ve başvuru formu bu sayfanın sağ üst köşesinde yer almaktadır.


ICOI/IDREF Konsensus Konferansları:
ICOI/IDREF implant eğitimi alanındaki uzmanları bir araya getirme konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. ICOI sektörden gelen önemli katkılarla oral implantolojiye yönelik eğitim programı rehberleri geliştirmek amacıyla beş konsensus konferansı düzenlemiştir:

  • Oral İmplantolojide Osseointegrasyon (1988)
  • Doktora Öncesi Dental İmplant Eğitimi (1990)
  • Pratisyen Hekimlik İhtisasında İmplant Eğitimi/Genel Diş Hekimliği Programlarında İleri Eğitim (1991)
  • Dental Hijyen Eğitiminde Oral İmplantoloji/İmplant Diş Hekimliği ve Pratisyen Dental Hijyen Uzmanları için Devamlı Eğitim (1995)
  • İmplantlara İlişkin Oklüzyon Dikey Boyutu (2002)
  • Konsensus Konferansı Heyet Raporu: İmplant Diş Hekimliğine yönelik Kron Yüksekliği Mesafesi İlkeleri (2005)
  • İmplant Başarısı, Ömrü ve Yetersizliği: Uluslararası Oral İmplantologlar Kongresi (ICOI) Piza Konsensus Konferansı (2008)
  • İmplant Diş Hekimliğinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı (2012)