Implant Dentistry Research & Education Foundation- הקרן למחקר והוראה של השתלות שיניים

Home/Implant Dentistry Research & Education Foundation- הקרן למחקר והוראה של השתלות שיניים

IDREF-LogoIDREF נוסדה בשנת 1993 על מנת לקדם בצורה משמעותית את המדע ואיכות השתלות השיניים וכדי לאמץ סטנדרטים גבוהים למחקר ולהכשרה של בעלי המקצוע בתחום רפואת השיניים. ICOI מגייסת את הכספים הנדרשים למילוי מטרות אלו באמצעות IDREF.

מה עשינו

עד היום, IDREF תרמה מעל מיליון דולר לחקר ההשתלות ולהכשרה ברחבי העולם.

המשימה שלנו

המשימה של IDREF היא לעודד, לתמוך ולהכיר בחידושים בתחום השתלות השיניים באמצעות תמיכה בתכניות מחקר והכשרה.

החזון שלנו

באמצעות החברים שלנו, ICOI ממשיכה לשרת אלפי מטופלים של השתלות שיניים. ההתקדמות מתאפשרת על ידי מענקי המחקר של הארגון שלנו, פרסים לסטודנטים וועידות ה"מעלים את הרף", ולכן השתלה אוראלית/שתלים ברפואת שיניים נתפסים, והם למעשה, כתחום מפותח במקצוע שלנו.

התמיכה שלך

IDREF זקוקה לתמיכתכם המתמשכת! חשוב לממן את מענקי המחקר הקיימים, הפרסים לסטודנטים ותכניות ההכשרה. תרומות ל-IDREF הן הוצאה מוכרת לצורכי מס וכל התרומה שלכם תועבר למקום המוקצב לה, מאחר וכל ההוצאות של IDREF מכוסות על ידי הקופה הכללית של ICOI.

מדי שנה, הרבה מחברי ICOI, חברות דנטליות ומטופלים אסירי תודה תורמים ו/או מבקשים לתרום בנדיבות ל-IDREF. אנו משבחים את תרומתם ומודים להם מדי שנה.

חבר הנאמנים של IDREF

IDREF מנוהל על ידי חבר נאמנים נפרד ממועצת המנהלים של ICOI. הוועדה המנהלת של ICOI מפקחת על הפעילות המנהלתית של IDREF.

ועדת הייעוץ המדעי (SAB)

הוועדה המדעית המייעצת כוללת חוקרים ידועי שם בעולם ואנשי אקדמיה שתרמו תרומה מכובדת לחקר המדעי הבסיסי ו/או למחקר השימושי. SAB אחראית על הבדיקה הפורמלית של כל בקשת מענק שנשלחת ל-IDREF לצורך מימון מחקר חיצוני או פנימי. כל המענקים עוברים תהליך של ביקורת עיוורת ראשונה ושנייה והעתקים של הביקורת מוחזרים לחוקר. לאחר השלמת הביקורת, SAB מעבירה את בחירותיה למימון מענק למועצה של IDREF. הליך ביקורת המענקים של IDREF זהה להליך שבו משתמש NIH.

החברים בוועדת הייעוץ המדעי הם:

ועדת הייעוץ המדעי של IDREF

idref

יו"ר – ד"ר Sang-Choon Cho

מנהל התכנית, תכנית מתקדמת לרופאי שיניים מרחבי העולם בתחום השתלות השיניים

מנהל שותף, מחקר קליני

אוניברסיטת ניו-יורק

מחלקת Ashman לרפואת חניכיים והשתלות שיניים

345 East 24th Street, Suite 3W

New York, NY 10010

יו"ר שותף של הפורום ד"ר Stuart Jay

17 West 54th Street

New York, NY 10019-5412

Dr. Richard Kraut

יו"ר, המחלקה לרפואת שיניים

מנהל, המחלקה לכירורגיית פה ולסת

המרכז הרפואי Montefiore

111 E. 210 St.

Bronx, NY 10467

Dr. Kenneth Judy, Ex-Officio

טלפון: 783-6300 (973)

פקס: 783-1175 (973)


תכנית מענקי המחקר של IDREF

מטרה

מטרת המענקים של IDREF היא לעודד חוקרים חדשים על ידי הענקת מימון "זרע" או סטארט-אפ לפרויקטים מבטיחים במחקר. בהתאם לזמינות הכספים, מענקים של בין $20,000 ל-$25,000 לכל בקשה מוענקים לתמיכה למשך שנה אחת. התחרותי לבקש תמיכה לשנה שנייה דרך תהליך הבדיקה התחרותי.

זכאות

החוקר הראשי או החוקר הראשי-השותף חייב להיות בעל תואר מתאים. רופא שיניים מתמחה או מועמד ל-Ph.D רשאים להירשם אם יו"ר של המחלקה המתאימה או היועץ מצרפים מכתב המאשר שהחוקר יהיה חלק מהצוות בשנה שבה הפרויקט ממומן.

מועד אחרון להגשת בקשות הוא 31 בדצמבר

תקופת המענק

שנה שלמה: 1 באפריל – 31 במרץ

 

הנחיות להצעת מחקר וטופס הבקשה נמצאים בצד השמאלי העליון של עמוד זה.


ICOI/IDREF Consensus Conferences:

ICOI/IDREF עוזרים גם על ידי כינוס מומחים בתחום הכשרה להשתלות שיניים. ה-ICOI יחד עם תרומות משמעותיות מהתעשייה ערך חמישה consensus conferences לפיתוח קווים מנחים לתכניות לימודים של השתלות אוראליות:

  • Osseointegration in Oral Implantology (1988)
  • Pre-Doctoral Dental Implant Education (1990)
  • Implant Education in General Practice Residency/Advanced Education in General Dentistry Programs (1991))
  • Oral ImplantologyImplant Dentistry for Dental Hygiene Education and Continuing Education for Practicing Dental Hygienists (1995)
  • Vertical Dimension of Occlusion Relating to Implants (2002)
  • Consensus Conference Panel Report: Crown-Height Space Guidelines for Implant Dentistry (2005)
  • Implant Success, Survival, and Failure: The International Congress of Oral Implantologists (ICOI) Pisa Consensus Conference (2008)
  • Use of Cone Beam Computed Tomography in Implant Dentistry (2012)