Fundacja Edukacji i Badań nad Implantologią Stomatologiczną (IDREF)

Home/Fundacja Edukacji i Badań nad Implantologią Stomatologiczną (IDREF)

IDREF-LogoFundacja Edukacji i Badań nad Implantologią Stomatologiczną (IDREF) została utworzona w 1993 roku, aby wspierać rozwój nauki i jakość praktyki w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz aby promować wysokie standardy w edukacji i badaniach naukowych wśród wszystkich profesjonalistów związanych ze stomatologią. Poprzez IDREF Międzynarodowy Kongres Implantologów Stomatologicznych (ICOI) gromadzi fundusze niezbędne do realizacji tych celów.

Nasze sukcesy
Jak dotąd Fundacja przekazała dobrze ponad milion dolarów na badania nad implantami oraz międzynarodową edukację.

Nasza misja
Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju i odnotowywanie innowacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej poprzez sposorowanie badań i programów edukacyjnych.

Nasza wizja
Poprzez swoich członków Kongres nieustannie pomaga tysiącom pacjentów. Rozwój wiedzy, możliwy dzięki grantom badawczym, stypendiom edukacyjnym i akademickim oraz konferencjom, nieustannie przyczynia się do podnoszenia poprzeczki, dzięki czemu implantologia / stomatologia protetyczna jest postrzegana jako rozwinięta dyscyplina w naszym zawodzie.

Twoje wsparcie
IDREF potrzebuje Twojego nieustającego wsparcia! Istniejące granty badawcze, stypendia i programy edukacyjne wymagają funduszy. Finansowe wsparcie dla IDREF można w całości odliczyć od podatku, a 100% Twoich pieniędzy zostanie przekazane na cele statutowe, ponieważ koszty administracyjne IDREF są pokrywane przez ogólny fundusz ICOI.

Co roku wielu członków Kongresu, korporacje stomatologiczne i wdzięczni pacjenci hojnie obdarowują Fundację. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni i corocznie odnotowujemy wkład naszych darczyńców.

Zarząd Fundacji
Fundacją zawiaduje Zarząd oddzielny od Rady Dyrektorów ICOI. Komitet Wykonawczy ICOI ma za zadanie nadzorowanie czynności administracyjnych IDREF.

Rada Naukowa (SAB)
Radę Naukową tworzą światowej sławy badacze akademiccy, którzy mają znaczący wkład w naukę teoretyczną i/lub badania. Rada Naukowa jest odpowiedzialna za formalne recenzje wszystkich aplikacji o granty nadesłanych do Fundacji w ramach badań wewnętrznych i zewnętrznych. Wszystkie granty przechodzą przez dwupoziomowy anonimowy proces krytyki, a kopie recenzji są przekazywane kandydatowi. Po ukończeniu wszystkich recenzji Rada prezentuje swój wybór Zarządowi IDREF. Procedura recenzowania w IDREF jest odbiciem analogicznej procedury stosowanej w NIH.

Członkowie Rady Naukowej:

Członkowie Rady Naukowej IDREF

idref

dr Sang-Choon Cho – Przewodniczący
Dyrektor programowy, Zaawansowany Program dla Międzynarodowych Stomatologów w Implantologii Stomatologicznej
Współdyrektor, Badania kliniczne
Uniwersytet Nowojorski
Wydział Periodontologii i Stomatologii Protetycznej
345 East 24th Street, Suite 3W
New York, NY 10010

dr Stuart Jay Froum – Współprzewodniczący
17 West 54th Street
New York, NY 10019-5412

Dr Richard Kraut
Przewodniczący, Wydział Stomatologii
Dyrektor, Chirurgia szczękowo-twarzowa
Montefiore Medical Center
111 E. 210 St.
Bronx, NY 10467

Dr Kenneth Judy, z urzędu
Tel. (973) 783-6300
Fax (973) 783-1175


Program grantów badawczych IDREF

Cel
Celem grantów IDREF jest zachęcenie nowych badaczy poprzez oferowanie funduszy początkowych dla obiecujących projektów badawczych. W miarę możliwości przyznawane są granty w wysokości od 20 do 25 tysięcy dolarów na rok badań. Można także się starać o kolejny rok wsparcia poprzez nasz konkurencyjny program recenzji.

Uprawnienia
Główny badacz lub współbadacz musi posiadać odpowiedni stopień naukowy. Stomatolog lub doktorant może aplikować, jeśli przewodniczący lub doradca odpowiedniego wydziału wystosuje list potwierdzający, że badacz dołączy do stałego zespołu naukowego w roku, na który chce otrzymać grant.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 grudnia

Okres, na który przyznawany jest grant
Jeden pełny rok: 1 kwietnia – 31 marca

Wytyczne do grantu badawczego oraz formularz aplikacji są umieszczone w górnym prawym rogu strony.


Konferencje ICOI/IDREF:
ICOI/IDREF ma także zasługi w organizowaniu spotkań ekspertów w dziedzinie edukacji implantologicznej. Kongres, dzięki znacznemu wsparciu branży, zorganizował wiele konferencji mających na celu rozwój wytycznych dla edukacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej:

  • Osseointegracja w implantologii stomatologicznej (1988)
  • Edukacja w dziedzinie implantów stomatologicznych dla doktorantów (1990)
  • Edukacja w dziedzinie implantów dla lekarzy ogólnych / Zaawansowana edukacja w stomatologii ogólnej (1991)
  • Implantologia stomatologiczna / stomatologia protetyczna w edukacji na temat higieny jamy ustnej oraz kształcenie ustawiczne dla higienistów stomatologicznych (1995)
  • Wymiar pionowy w okluzji związanej z implantami (2002)
  • Raport panelowy z konferencji: wytyczne dotyczące wysokości korony zęba w protetyce stomatologicznej (2005)
  • Sukces, przetrwanie i niepowodzenie implantów: Konferencja ICOI w Pizie (2008)
  • Wykorzystanie tomografii w protetyce stomatologicznej (2012)