FAQ

Home/FAQ

Jeśli wstąpię do ICOI w ciągu roku, czy mogę liczyć na częściową opłatę członkowską?
Nie, nie jest to konieczne. Kiedy stajesz się członkiem ICOI, zawsze otrzymujesz dwanaście (12) pełnych miesięcy członkostwa i korzyści. W przeciwieństwie do wielu innych stowarzyszeń, nie oczekujemy od nowych członków składania aplikacji w określonym oknie czasowym. Twoje członkostwo będzie wznawiane, a opłata pobierana, co roku w tym samym miesiącu.

Czy powinienem wstąpić, jeśli zajmuję się jedynie renowacją implantów?
To zależy, jak odpowiadasz, kiedy pacjent pyta, czy zajmujesz się implantami. Jeśli Twoja odpowiedź jest TAK, jesteś już pół drogi za swoimi kolegami po fachu. Oferujemy stomatologom i technikom laboratoryjnym ukierunkowane szkolenia w dziedzinie renowacji implantów. Dotyczy to wszystkich członków ICOI – zarówno specjalistów, jak i praktyków ogólnych. Dodatkowe korzyści to: doroczne spotkania poświęcone protetyce, kursy szkoleniowe, zaawansowany poziom kwalifikacji w tej dziedzinie (Mastership), sekcja protetyczna w kwartalniku ICOI, wiele formularzy planowania leczenia i zgody pacjenckiej i wiele więcej… Jesteśmy lepszymi stomatologami, kiedy jesteśmy pewni swoich umiejętności, lepiej wykształceni i czujemy się dobrze w swojej roli.

Czy ICOI jest „właściwą” organizacją dla specjalistów?
Oczywiście! Implanty stanowią dla specjalistów wyjątkowe wyzwanie, ponieważ wymagają większej niż zwykle współpracy ze stomatologami, którzy wydali skierowanie. Budowanie tych relacji stanowi sedno edukacji ICOI. Stowarzyszenie Implantologicznych Pomocy Dentystycznych (ADIA) to dobry przykład korzyści, jakie nieustannie dajemy naszym członkom, aby lepiej rozumieli wyzwania przed jakimi stają ich partnerzy – niezależnie od tego, czy zajmują się zakładaniem implantów, ich renowacją, czy asystą! Oferujemy edukację w dziedzinie implantologii dla całego zespołu stomatologicznego oraz dla pacjentów.

Jakie są poziomy członkostwa w ICOI i jakie są wymagania dla każdego z nich?
ICOI ma trzy poziomy kwalifikacji: ICOI Fellowship, IPS Mastership oraz ICOI Diplomate. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat warunków wstępnych, kryteriów dla aplikantów oraz szczegółowych wymogów dla każdego z poziomów.

Jak długo muszę odczekać po uzyskaniu członkostwa, aby aplikować na poziomy Fellowship, Mastership lub Diplomate?
Możesz złożyć aplikację natychmiast po wstąpieniu do ICOI. Cenimy Twoje implantologiczne doświadczenie i cieszymy się, gdy nowi członkowie zdobywają kwalifikacje. Nie musisz czekać na nie cały rok. Aplikacje na poziomy Fellowship, Mastership i Diplomate* są oceniane przez komisję każdego miesiąca, toteż cały proces nie trwa długo. Formularze są zawsze dostępne w naszym biurze oraz online. Na każdym sympozjum ICOI członkowie są prezentowani z zaznaczeniem ich kwalifikacji. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć aplikację, skontaktuj się z głównym biurem ICOI pod numerem tel. (800) 442-0525. Poza USA prosimy dzwonić pod numer tel. (973) 783-6300, wysłać fax na numer (973) 783-1175 albo e-mail na adres icoi@dentalimplants.com. Aplikacje mogą być wydrukowane lub pobrane jako pliki pdf.

*Uwaga: Kandydaci na poziom Diplomate muszą wziąć udział w regionalnym egzaminie. Egzaminy te są organizowane w przeddzień lub dzień po każdym sympozjum, sponsorowanym lub współsponsorowanym przez ICOI. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, w obecności co najmniej dwóch (2) egzaminatorów z Komitetu Zaawansowanych Kwalifikacji ICOI lub posiadających status Diplomate. W związku z tym czas oczekiwania na przyznanie poziomu Diplomate jest dłuższy niż pozostałe. Egzaminy pisemne są monitorowane przez Schroeder Measurement Technologies, Inc.

Czy w trakcie sympozjów ICOI można liczyć na promocje w opłacie członkowskiej?
Zniżkowe rejestracje są przewidywane dla wszystkich nowych i obecnych członków, aby zachęcić do uczestnictwa w sympozjach.

Muszę skierować pacjenta do kolegi z ICOI. Jak mam znaleźc odpowiednią osobę?
W chwili obecnej ICOI otrzymuje liczne zapytania emailowe i telefoniczne od członków i pacjentów. Dzięki internetowemu spisowi członków łatwo jest zlokalizować odpowiedniego stomatologa w danej okolicy. Jeśli dany członek umieści dodatkowe informacje, podajemy także typ stomatologa (ogólny lub specjalista), a także to, czy wykonuje zabiegi czy renowację, czy też obie te usługi. Dodatkowo każda osoba może być skategoryzowana jako czynny członek, Fellow, Master lub Diplomate.

W jaki sposób mogę się bardziej włączyć w działalność ICOI, np. w komitety, demonstracje praktyczne itd.?
Zachęcamy wszystkich członków – nowych i obecnych, średniozaawansowanych i zaawansowanych – do włączenia się w działalność ICOI. Cieszy nas wsparcie i uczestnictwo członków, bo to właśnie one są źródłem sukcesu naszego stowarzyszenia i rozwijają globalną edukację. Skontaktuj się z ICOI, podając obszary swoich zainteresowań.