Tu znajdziesz nowy słowniczek!

JESTEŚMY NA CAŁYM ŚWIECIE – W PONAD 100 KRAJACH
Międzynarodowy Kongres Implantologów Stomatologicznych (ICOI), ufundowany w 1972 roku, jest zwolnioną od podatku organizacją pożytku publicznego, której celem jest edukacja w zakresie implantologii stomatologicznej.

LICZBA CZŁONKÓW ROŚNIE W POSTĘPIE GEOMETRYCZNYM
Wśród naszych członków znajdują się stomatolodzy, chirurdzy twarzowo-szczękowi, periodontolodzy, protetycy, endodonci, ortodonci, asystenci, higieniści, menedżerowie klinik, technicy laboratoryjni, akademicy, badacze, studenci, pracownicy branży, a nawet pacjenci.

EDUKACJA I BADANIA
Główną misją Kongresu jest globalna edukacja wszystkich członków zespołów implantologicznych. Na szeroką skalę wspieramy także badania na całym świecie, przyznając granty poprzez naszą Fundację Edukacji i Badań nad Implantologią Stomatologiczną (IDREF).

ICOI oferuje szerszy zakres kształcenia ustawicznego niż jakakolwiek inna organizacja implantologiczna. Nasi członkowie mają dostęp do przyspieszonego wsparcia we wprowadzaniu implantów do swoich klinik.

JOIN the ICOI NOW!
JOIN the ICOI NOW!

Niektóre z naszych ostatnich wydarzeń

Główną misją Kongresu jest najwyższej jakości edukacja zarówno naukowa, jak i praktyczna, dla wszystkich członków zespołów implantologicznych.